Destruction of Jerusalem by Ercole de' Roberti

Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie

Słowa Ewangelii wg św. Marka
(Mk 13,24-32)

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku.
Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte.

Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą.
Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba.

A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.

Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

Komentarz

Chcąc uniknąć wszelkich niedelikatnych pytań dotyczących swojego przyjścia, Jezus mówi: „Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie” (Mt 24,36) oraz: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile” (Dz 1,7).

Zakrył to przed nami, abyśmy czuwali, i aby każdy z nas mógł spodziewać się tego przyjścia w ciągu swojego życia. Jeśli czas Jego przyjścia zostałby objawiony, daremne byłoby to przyjście – narody i czasy, w których wypełniłoby się to, nie oczekiwałyby tego wydarzenia. Zostało jasno powiedziane, że nadejdzie, jednakże nie został określony dokładny moment. W ten sposób wszystkie pokolenia i wszystkie wieki wyczekują go.

Oczywiście, pokazał on znaki swojego nadejścia, jednak nie widzimy ich kresu. Pośród ciągłych zmian w jakich żyjemy, znaki te występowały już i przemijały, ale też nadal trwają. Jego ostateczne przyjście jest w rzeczywistości podobne do tego pierwszego – sprawiedliwi i prorocy oczekują go, myśląc, że objawi się On w ich czasach.

Podobnie dzisiaj, każdy wierny Chrystusowi oczekuje, że przyjmie go w swoich czasach, zwłaszcza, że Jezus nie określił wyraźnie dnia, kiedy to stanie. W ten sposób, nikt nie może myśleć, że Chrystus podlega prawom czasu, jakiejś godzinie, On, który włada liczbami i czasami.

Autorem komentarza jest Św. Efrem, doktor Kościoła
/Komentarz do Diatessaronu, 18,15; SC 121/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>