Prawa autorskie

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

1) Art. 29 p. 1

Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych
utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym
wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.

Dodatkowo każdy omawiany utwór (szeroko pojęty np. artykuł, filmik, zdjęcie etc.) na blogu jest opatrzony źródłem- swoim pierwotnym miejscem publikacji.

Utwory autorskie stanowią wyłączną własność intelektualną autora i podlegają ochronie prawa.

Orzeł w Koronie | Wojciech Tokarski